Producenci
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem niniejszego Sklepu Internetowego jest PHU Portal Sp. z o.o. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone.

Użytkownik może pobierać oraz drukować materiały z całej witryny lub fragmentów strony, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone prawa autorskie oraz prawa dotyczące znaków towarowych należących do PHU Portal Sp. z o.o. lub innych podmiotów. Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie części lub całości strony internetowej w celach komercyjnych. Nie wyrażamy zgody na transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub innego wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PHU Portal Sp. z o.o. .

PHU Portal Sp. z o.o. dokłada odpowiednich starań, aby umieszczane informacje były wyczerpujące i aktualne. Nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. Zastrzegamy sobie prawo do zamieszczania wszelkich zmian w części lub całości strony internetowej bez uprzedzenia. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi użytkownik.

PHU Portal Sp. z o.o. zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane Osobowe").

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające kontaktowanie się z daną osobą.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Informujemy, że strony internetowe PHU Portal Sp. z o.o. można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, dane te są wykorzystywane wyłącznie w firmie PHU Portal Sp. z o.o . Nie przekazujemy, nie sprzedajemy, ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Wyjątek stanowi żadanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

"Cookies"

Serwis internetowy PHU Portal Sp. z o.o. korzysta z tzw. „cookies”, „ciasteczka” oraz innych technologii identyfikacji. „Cookies” to niewielki plik tekstowy, który przechowywany jest na końcowym urządzeniu, czyli na urządzeniu Klienta – Uzytkownika strony Sklepu Internetowego. Pliki cookies przechowują informacje na temat:

- sesji Użytkownika,

- ostatnio oglądanych produktów i możliwości dostosowywania strony do Indywidualnych potrzeb,

- tworzenie statystyk

Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą "cookies", obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcję blokowania "cookies".

Technologie

Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.

Bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, gdzie są przechowywane dane osobowe (w PHU Portal Sp. z o.o. lub przez inne podmioty działające w jego imieniu), zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.

W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem serwisu prosimy kierować na adres e-mail: portalgd@portalgd.pl

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl