Producenci
Reklamacje i zwroty
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na koszt Sklepu Internetowego portalgd.pl za pomocą firmy kurierskiej z którą ma podpisaną umowę Sklep Internetowy portalgd.pl.
 2. Klient może dokonać reklamacji na wzorze formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

 3. Ustosunkowanie się do żądań Klienta nastąpi w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie uznaje się za uznane.

 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny.

 5. Z zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli: przedmiotem zamówienia jest rzecz refabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

 6. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone przykładowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: portalgd@portalgd.pl. Oświadczenie może by złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

 7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep Internetowy.

 8. Odstąpienie od umowy skutkuje uznaniem tej umowy za niezawartą.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 11. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, który jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl